The Inheritance for Naphtali

Joshua 19

32 Neftalio giminės šeimoms burtų keliu teko šeštasis paveldėjimo paskyrimas. 33 Jų siena ėjo nuo Helefo ir Elono link Caananimo, Adamio, Nekebo ir Jabneelio iki Lakumo ir baigėsi Jordanu. 34 Ten siena pasisuko į vakarus, į Aznot Taborą, toliau į Hukoką, pasiekė Zabuloną pietuose, Ašerą vakaruose ir Judo sieną Jordano rytuose. 35 Be to, tvirtovių miestai: Cidimas, Ceras, Hamatas, Rakatas, Kineretas, 36 Adama, Rama, Hacoras, 37 Kedešas, Edrėjas, En Hacoras, 38 Ironas, Migdal Elis, Horemas, Bet Anatas ir Bet Šemešas; iš viso devyniolika miestų su jų kaimais 39 buvo Neftalio giminės šeimų paveldėjimas.

Next Book Next Book