The Inheritance for Asher

Joshua 19

24 Penktasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Ašero giminės šeimoms. 25 Jų teritorija apėmė: Helkatą, Halį, Beteną, Achšafą, 26 Alamelechą, Amadą ir Mišalą. Vakaruose siena siekė Karmelį ir Šihor Libnatą. 27 Toliau ji pakrypo į rytus, į Bet Dagoną, pasiekė Zabuloną ir Iftach Elio slėnį šiaurėje, Bet Emeką ir Nejelį, iš čia pasuko į Kabulą, 28 Hebroną, Rehobą, Hamoną ir Kaną iki Didžiojo Sidono. 29 Toliau siena sukosi į Ramą, pasiekdama sutvirtintąjį Tyro miestą, o iš čia­į Hosą ir baigėsi prie jūros. Be to, Mahalebas, Achzibas, 30 Umas, Afekas ir Rehobas; iš viso dvidešimt du miestai su jų kaimais 31 buvo Ašero giminės šeimų paveldėjimas.

Next Book Next Book