Thanksgiving and Prayer

Philippians 1

3 Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, 4 visada kiekvienoje savo maldoje su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, 5 už jūsų dalyvavimą skelbiant Evangeliją nuo pirmosios dienos iki šiandien. 6 Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. 7 Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes turiu savo širdyje jus, kurie, tiek man esant surakintam, tiek ginant ir įtvirtinant Evangeliją, visi tebesate mano malonės dalininkai. 8 Dievas man liudytojas, kaip aš jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. 9 Ir meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu įžvalgumu, 10 kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas tobuliau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto iki Kristaus dienos, 11 pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo šlovei ir gyriui.

Next Book Next Book