The Advance of the Gospel

Philippians 1

12 Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui. 13 Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijuje ir tarp visų kitų, 14 ir daugumas brolių Viešpatyje, mano pančių paakinti, imasi daug drąsiau, be baimės skelbti žodį.

15 Beje, kai kurie skelbia Kristų iš pavydo ir rungtyniaudami, kiti gera valia; 16 anie skelbia Kristų varžydamiesi, ne iš gryno nusistatymo, tardamiesi pasunkinsią mano pančius, 17 o šitie iš meilės, suprasdami, kad aš paskirtas ginti Evangelijos.

Next Book Next Book