Bear One Another's Burdens

Galatians 6

1 Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. 2 Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. 3 O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. 4 Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tada galės girtis pats sau, o ne kitam, 5 nes kiekvienas neš savo naštą.

6 Kas mokomas žodžio, tegul dalijasi visais gerais dalykais su mokytoju. 7 Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. 8 Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. 9 Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime! 10 Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

Next Book Next Book