The Proverbs of Solomon

Proverbs 22

1 Geras vardas yra vertingesnis už didelius turtus, o palankumas­už sidabrą ir auksą. 2 Turtuolis ir vargšas turi bendra: juos abu sutvėrė Viešpats. 3 Supratingas numato pavojų ir pasislepia, o neišmanėlis eina ir nukenčia. 4 Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą. 5 Veidmainio kelias pilnas erškėčių ir žabangų; kas saugo savo gyvybę, išvengs jų. 6 Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo. 7 Turtingas viešpatauja vargšui; skolininkas tampa skolintojo vergu. 8 Kas sėja neteisybę, pjauna nelaimes; jo pykčio rykštė plaka jį. 9 Dosnus žmogus bus palaimintas, nes jis dalinasi savo duona su beturčiu. 10 Išmesk niekintoją, ir liausis vaidai, barniai ir priekaištai. 11 Kas mėgsta širdies tyrumą ir yra maloningas kalboje, tas draugaus su karaliumi. 12 Viešpats saugo pažinimą, bet neištikimojo žodžius Jis paverčia niekais. 13 Tinginys sako: “Liūtas yra lauke, jis sudraskys mane gatvėje!” 14 Svetimos moters lūpos­gili duobė; tas, kuriuo Viešpats bjaurisi, įkris į ją. 15 Kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies, bet pamokymo rykštė išvaro ją. 16 Kas skriaudžia beturtį, norėdamas praturtėti, ir kas duoda turtingam, pats nuskurs.

Next Book Next Book