Words of the Wise

Proverbs 22

17 Atidžiai klausykis išminčių žodžių, palenk savo širdį prie mano pažinimo. 18 Tau bus malonu laikyti juos savo širdyje, ir jie tiks tavo lūpose. 19 Šiandien tave mokau, kad tu galėtum pasitikėti Viešpačiu. 20 Ar aš neužrašiau tau prakilnių dalykų apie patarimus ir pažinimą, 21 kad pamokyčiau tave tiesos žodžių tikrumo ir tu galėtum duoti atsakymą tiems, kurie klaus tavęs?

22 Neapiplėšk beturčių dėl to, kad jie yra beturčiai, ir neskriausk nukentėjusiojo teisme, 23 nes Viešpats gins jų bylą ir išplėš sielą tų, kurie juos plėšė. 24 Nedraugauk su pikčiurna ir neik su ūmiu žmogumi, 25 kad neišmoktum jo kelių ir nepastatytum spąstų savo sielai. 26 Nebūk iš tų, kurie paduoda ranką, laiduodami už svetimą skolą; 27 jei negalėsi sumokėti, kodėl iš tavęs turėtų atimti tavo guolį? 28 Nepakeisk senų žemės ribų, kurias tavo tėvai nustatė. 29 Ar matei stropaus žmogaus darbą? Jis stovės prieš karalių, jam nereikės stovėti prieš paprastus žmones.

Next Book Next Book