Rescue the Weak and Needy

Psalm 82

1 Dievas pakyla dievų susirinkime, dievams teismą daro: 2 “Ar dar ilgai teisite neteisingai ir pataikausite nedorėliams? 3 Ginkite vargšus ir našlaičius, beturčių ir paniekintųjų saugokite teises. 4 Vargšus ir beturčius iš nedorėlių rankų vaduokite!”

5 Jie neišmano ir nesupranta, jie vaikščioja tamsoje, todėl visi žemės pamatai svyruoja.

6 Aš tariau: “Jūs esate dievai ir Aukščiausiojo sūnūs. 7 Tačiau jūs mirsite kaip žmonės, krisite kaip bet kuris kunigaikštis”.

8 Pakilk, Dieve, teisk žemę, nes visos tautos Tau priklauso!

Next Book Next Book