The Lord Upholds My Life

Psalm 54

1 Dieve, savo vardu išgelbėk mane ir savo galybe teisk mane. 2 Dieve, išgirsk mano maldą, išklausyk mano burnos žodžius!

3 Svetimieji sukilo prieš mane, prispaudėjai ieško mano sielos; jie nepaiso Dievo.

4 Bet Dievas yra mano padėjėjas, Viešpats palaiko mano sielą. 5 Atlygink piktu mano priešams, savo tiesoje sunaikink juos!

6 Tada laisvai aukas Tau aukosiu, girsiu Tavo vardą, nes Jis geras. 7 Tu iš visų bėdų išgelbėjai mane, ir mano akys matė sugėdintus priešus.

Next Book Next Book