The Way of the Righteous and the Wicked

Psalm 1

1 Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, 2 bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.

3 Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi. 4 Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.

5 Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime. 6 Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.

Next Book Next Book