Villages Outside Jerusalem

Nehemiah 11

25 Kai kurie Judo palikuonys gyveno Kirjat Arboje, Dibone, Jekabceelyje, 26 Ješūve, Moladoje, Bet Pelete, 27 Hacar Šuale, Beer Šeboje, 28 Ciklage, Mechonoje, 29 En Rimone, Coroje, Jarmute, 30 Zanoache, Adulame, Lachiše, Azekoje ir tų miestų kaimuose. Jie gyveno nuo Beer Šebos iki Hinomo slėnio. 31 O benjaminitai gyveno Geboje, Michmaše, Ajoje, Betelyje, 32 Anatote, Nobe, Ananijoje, 33 Hacore, Ramoje, Gitaimuose, 34 Hadide, Ceboime, Nebalate, 35 Lode, Onojuje, jų kaimuose ir Amatininkų slėnyje. 36 Kai kurie levitai buvo pasiskirstę Jude ir Benjamine.

Next Book Next Book