Final Greetings

Philemon 1

23 Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Kristuje Jėzuje, 24 mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas.

25 Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia! Amen.

Next Book Next Book