Paul's Plea for Onesimus

Philemon 1

8 Nors galiu labai drąsiai Kristuje tau įsakyti, kas tinka, 9 bet verčiau prašau vardan meilės toks, koks esu: aš, Paulius, senyvas žmogus, o šiuo metu ir Jėzaus Kristaus kalinys, 10 prašau tave už savo vaiką,­už Onesimą, kurio tėvu tapau, būdamas surakintas. 11 Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas. 12 Siunčiu jį atgal. Todėl priimk jį kaip mano paties širdį. 13 Norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos, 14 tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o ne tartum iš prievartos. 15 Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas, kad galėtum jį priimti amžinai, 16 jau ne kaip vergą, o daugiau­ kaip mylimą brolį, ypatingą man, o juo labiau tau, ir pagal kūną, ir Viešpatyje.

17 Tad jeigu laikai mane draugu, priimk jį kaip mane. 18 O jeigu jis yra tau padaręs skriaudą ar turi skolos,­įrašyk tai į mano sąskaitą. 19 Aš, Paulius, rašau savo ranka: atlyginsiu,­neminint, jog man ir pats save esi skolingas. 20 Taip, broli, norėčiau pasinaudoti tavimi Viešpatyje: atgaivink mano širdį Viešpatyje!

21 Rašau tau, pasitikėdamas tavo klusnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau, negu prašau. 22 Tad kartu paruošk man ir svečių kambarį, nes turiu vilties, jog jūsų maldų dėka būsiu jums dovanotas.

Next Book Next Book