A Good Soldier of Christ Jesus

2 Timothy 2

1 Taigi tu, mano sūnau, būk stiprus malone, kuri yra Kristuje Jėzuje, 2 ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. 3 Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys. 4 Nė vienas kareivis neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam. 5 Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisykles. 6 Sunkiai dirbantis žemdirbys turi pirmas pasiimti vaisių. 7 Suprask, ką sakau; Viešpats teduoda tau išmanymo apie visus dalykus.

8 Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo palikuonių, kaip skelbiama mano Evangelijoje, 9 dėl kurios aš kenčiu ir net esu surakintas lyg piktadarys. Bet Dievo žodis nesurakinamas! 10 Todėl aš visa pakenčiu dėl išrinktųjų, kad ir jie įgytų išgelbėjimą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove.

11 Štai patikimas žodis: jei mes su Juo mirėme, su Juo ir gyvensime. 12 Jei kenčiame, su Juo ir valdysime. Jeigu mes Jo išsižadėsime, ir Jis mūsų išsižadės.

13 Jeigu esame neištikimi, Jis lieka ištikimas, nes savęs Jis negali išsižadėti.

Next Book Next Book