Pray for All People

1 Timothy 2

1 Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, 2 už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. 3 Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, 4 kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. 5 Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas­ žmogus Kristus Jėzus, 6 kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu. 7 Tam aš esu paskirtas pamokslininkas ir apaštalas,­sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,­tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.

8 Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių. 9 Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu, 10 bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais. 11 Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu. 12 Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,­ji tesilaiko tyliai. 13 Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui­Ieva. 14 Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. 15 Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,­jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą.

Next Book Next Book