Final Instructions and Benediction

1 Thessalonians 5

12 Prašome jus, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja jums Viešpatyje ir teikia jums pamokymų. 13 Be galo branginkite juos, mylėdami dėl jų darbo! Taikiai sugyvenkite tarpusavyje! 14 Raginame jus, broliai: įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite liūdinčiuosius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais! 15 Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už bloga, bet visada siekite daryti gera vieni kitiems ir visiems. 16 Visada džiaukitės, 17 be paliovos melskitės! 18 Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. 19 Negesinkite Dvasios! 20 Neniekinkite pranašavimų! 21 Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės! 22 Susilaikykite nuo visokio blogio!

23 Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko jūsų dvasią, sielą ir kūną nepeiktiną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. 24 Ištikimas yra Tas, kuris jus šaukia, Jis ir įvykdys!

25 Broliai, melskitės už mus!

26 Sveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu.

27 Saikdinu jus Viešpačiu, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems šventiesiems broliams.

28 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis! Amen.

Next Book Next Book