The Day of the Lord

1 Thessalonians 5

1 Dėl valandos ir laiko, broliai, nėra reikalo jums rašyti. 2 Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. 3 Kai žmonės kalbės: “Ramybė ir saugumas”, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepaspruks. 4 Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. 5 Juk jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. 6 Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs! 7 Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį. 8 O mes, priklausydami dienai, būkime blaivūs ir apsirengę tikėjimo bei meilės šarvus ir užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą. 9 Juk Dievas mus paskyrė ne rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 10 kuris mirė už mus, kad mes ar budėdami, ar miegodami gyventume kartu su Juo. 11 Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote.

Next Book Next Book