Our Heavenly Dwelling

2 Corinthians 5

1 Mes žinome, kad, mūsų žemiškajam namui, šiai palapinei, suirus, turime pastatą iš Dievo, ne rankomis statytus amžinus namus danguje. 2 Todėl mes dejuojame, karštai trokšdami apsivilkti savo buveinę iš dangaus, 3 nes aprengti nebūsime nuogi. 4 Juk mes, esantys šioje palapinėje, dejuojame prislėgti, norėdami ne nusirengti, bet apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo praryta. 5 Tam mus paruošęs yra Dievas, kuris davė mums Dvasią kaip užstatą.

6 Todėl mes visada užtikrinti, žinodami, kad, kol gyvename namuose­kūne, mes nesame su Viešpačiu,— 7 mes gyvename tikėjimu, o ne regėjimu,— 8 tačiau esame užtikrinti ir norėtume verčiau palikti kūną ir būti kartu su Viešpačiu. 9 Todėl mes siekiame,­tiek nebūdami, tiek būdami su Juo,­Jam patikti. 10 Nes mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų pagal tai, ką jis, gyvendamas kūne, darė­gera ar bloga.

Next Book Next Book