Marks of the True Christian

Romans 12

9 Meilė tebūna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės gero. 10 Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save. 11 Uolumu nebūkite tingūs; būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite Viešpačiui. 12 Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės. 13 Dalinkitės šventųjų poreikiais, puoselėkite svetingumą.

14 Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o ne keikite. 15 Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. 16 Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse. 17 Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akyse. 18 Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. 19 Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta: “Mano kerštas, Aš atmokėsiu”,­sako Viešpats. 20 Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu sukrausi žarijas ant jo galvos. 21 Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Next Book Next Book