Gifts of Grace

Romans 12

3 Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotąjį tikėjimo saiką. 4 Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį, 5 taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o pavieniui­vieni kitų nariai. 6 Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Jei kas turi pranašavimą, tepranašauja pagal tikėjimo saiką; 7 jei kas turi tarnavimą­tetarnauja; kas mokymą­temoko; 8 kas skatinimą­teskatina; kas duoda­tedaro tai iš atviros širdies; kas vadovauja­tevadovauja uoliai; kas daro gailestingumo darbus­tedaro tai su džiaugsmu.

Next Book Next Book