Redeeming a Poor Man

Leviticus 25

47 Jei tarp jūsų pralobtų ateivis ar svetimtautis ir jam ar kuriam nors iš jo palikuonių parsiduotų nuskurdęs tavo brolis, 48 jis galės būti išpirktas. Jei norės, jį galės išpirkti kas nors iš jo brolių: 49 dėdė, brolėnas arba artimas giminaitis; o jei pajėgs, ir jis pats galės išsipirkti. 50 Jis skaitys metus nuo parsidavimo ligi jubiliejaus metų ir atskaitys iš sumos, už kurią buvo parsidavęs, lyg būtų buvęs samdinys. 51 Jei bus likę daug metų ligi jubiliejaus, pagal juos atsilygins šeimininkui. 52 Jei metų skaičius mažesnis, apskaičiuos su juo pagal likusių metų skaičių ir sumokės išpirkimo kainą. 53 Jis turi būti kaip samdinys visus tuos metus ir šeimininkas nesielgs su juo be gailesčio tavo akivaizdoje. 54 O jei jis nebus išpirktas, jis išeis jubiliejaus metais kartu su savo vaikais. 55 Izraelitai yra mano tarnai, kuriuos išvedžiau iš Egipto. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas”.

Next Book Next Book