Kindness for Poor Brothers

Leviticus 25

35 Jei tavo brolis izraelitas taptų beturčiu, jį priimk ir juo rūpinkis, nors jis tau būtų svetimas. 36 Neimk iš jo palūkanų, bijok Dievo. Tegul tavo brolis gyvena pas tave. 37 Neskolink jam pinigų už palūkanas ir neduok maisto, siekdamas pasipelnyti. 38 Aš, Viešpats, jūsų Dievas, kuris jus išvedžiau iš Egipto šalies, kad jums duočiau Kanaano žemę ir būčiau jūsų Dievas.

39 Jei vargo priverstas tavo brolis pats tau parsiduotų, nesielk su juo kaip su vergu. 40 Tetarnauja jis tau kaip samdinys ir įnamis ligi jubiliejaus metų. 41 Tuomet jis su savo vaikais grįš pas savo giminę į tėvų namus. 42 Izraelitai yra mano tarnai, Aš juos išvedžiau iš Egipto; jie neturi būti parduodami kaip vergai. 43 Neišnaudokit jų, bijokit Dievo. 44 Vergą ir vergę pirkite iš aplink jus esančių tautų, 45 iš ateivių, pasilikusių gyventi tarp jūsų, ir iš jūsų žemėje gimusių vergų; šiuos galėsite turėti vergais. 46 Juos galėsite palikti kaip paveldėjimą savo palikuonims per amžius. Savo brolių izraelitų nespauskite be gailesčio.

Next Book Next Book