Division Among the People

John 7

40 Išgirdę tuos žodžius, daugelis iš minios sakė: “Jis iš tiesų pranašas!” 41 Kiti tvirtino: “Jis Kristus!” Dar kiti prieštaravo: “Nejaugi Kristus ateitų iš Galilėjos? 42 Argi Raštas nesako, jog Kristus ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betliejaus miestelio, iš kur kilo Dovydas?” 43 Taigi minioje dėl Jo kilo nesutarimas. 44 Kai kurie norėjo Jį suimti, bet nė vienas nepakėlė prieš Jį rankos.

45 Sargybiniai sugrįžo pas aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie klausė: “Kodėl Jo neatvedėte?” 46 Sargybiniai atsakė: “Niekados žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip šis!” 47 Fariziejai atsakė: “Gal ir jūs jau suvedžioti? 48 Ar tiki Jį bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų? 49 O ta minia, nežinanti Įstatymo,­prakeikta”. 50 Tada prabilo vienas iš jų, Nikodemas, kuris buvo aplankęs Jėzų nakčia: 51 “Argi mūsų Įstatymas teisia žmogų, jeigu jis pirmiau neišklausytas ir nežinoma, ką jis padaręs?” 52 Jie jam tarė: “Gal ir tu iš Galilėjos? Patyrinėk, ir pamatysi, kad joks pranašas nėra kilęs iš Galilėjos”.

Next Book Next Book