Rivers of Living Water

John 7

37 Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: “Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria! 38 Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės”. 39 Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti Jį įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas.

Next Book Next Book