The Wedding at Cana

John 2

1 Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. 2 Į vestuves buvo pakviestas ir Jėzus, ir Jo mokiniai. 3 Pritrūkus vyno, Jėzaus motina Jam sako: “Jie nebeturi vyno”. 4 Jėzus jai atsakė: “O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda”. 5 Jo motina tarė tarnams: “Darykite, ką tik Jis jums lieps”.

6 Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. 7 Jėzus jiems liepė: “Pripilkite indus vandens”. Jie pripylė sklidinus. 8 Tada Jis sakė: “Dabar semkite ir neškite stalo prižiūrėtojui”. Tie nunešė. 9 Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (bet tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prižiūrėtojas pasišaukė jaunikį 10 ir tarė jam: “Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiol”. 11 Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip Jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo Jį.

12 Paskui Jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.

Next Book Next Book