Contributions for the Tabernacle

Exodus 35

4 Ir Mozė kalbėjo visam Izraelio vaikų susirinkimui: “Štai ką įsakė Viešpats: 5 ‘Kiekvienas atneškite Viešpačiui auką, laisva valia atneškite ją Viešpačiui: auksą, sidabrą, varį, 6 mėlynus, raudonus ir violetinius siūlus, ploną drobę, ožkų vilnas, 7 raudonai dažytus avinų kailius, opšrų kailius, akacijos medį, 8 aliejų lempoms, kvepalus patepimo aliejui ir kvepiantiems smilkalams, 9 onikso akmenėlius ir brangius akmenis efodui bei krūtinės skydeliui.

10 Kas tarp jūsų sumanus, teateina ir tedirba, ką Viešpats įsakė: 11 palapinę ir jos uždangalus, grandis, lentas ir kartis, stulpus ir pakojus; 12 skrynią, jos kartis bei dangtį ir uždangą; 13 stalą su kartimis bei reikmenimis ir padėtine duona; 14 žvakidę lempoms, jos reikmenis ir aliejų deginimui; 15 smilkymo aukurą ir kartis, patepimo aliejų ir kvapius smilkalus; užuolaidą palapinės įėjimui, 16 deginamųjų aukų aukurą, jo varines groteles su kartimis ir reikmenimis, praustuvę ir jos stovą; 17 kiemo užkabas su stulpais ir pakojais, užkabą kiemo įėjimui; 18 palapinės ir kiemo kuolelius su virvelėmis; 19 apdarus, naudojamus tarnaujant šventykloje, vyriausiojo kunigo Aarono ir jo sūnų drabužius kunigų tarnystei atlikti’ ”.

20 Tada visi izraelitai išsiskirstė. 21 Ir atėjo kiekvienas, kurio širdis buvo sujaudinta ir kiekvienas, kurio dvasioje buvo noras, ir atnešė Viešpačiui auką Susitikimo palapinei statyti, ko reikia jos tarnavimui ir šventiems rūbams. 22 Vyrai ir moterys, kurių širdyse buvo noras, davė sagtis, auskarus, žiedus, apyrankes­įvairius auksinius daiktus. Visi aukojusieji atnešė auksą kaip auką Viešpačiui. 23 Kas tik turėjo mėlynų, raudonų ir violetinių siūlų, plonos drobės, ožkų vilnų, raudonai dažytų avinų kailių, opšrų kailių, 24 sidabro ir vario ir akacijos medžio, tinkamo įvairiems daiktams, atnešė ir paaukojo Viešpačiui. 25 Sumanios moterys davė, ką buvo suverpusios: mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų. 26 Moterys, kurių širdys buvo sujaudintos, sumaniai suverpė ožkų vilnas. 27 Kunigaikščiai atnešė onikso akmenėlių ir brangiųjų akmenų efodui ir krūtinės skydeliui, 28 kvepalų, aliejaus lempoms, patepimo aliejui ir kvapniems smilkalams. 29 Vyrai ir moterys, kurių širdyse buvo noras, aukojo, kad būtų atlikti darbai, kuriuos Viešpats jiems įsakė per Mozę. Visi izraelitai aukojo Viešpačiui laisva valia.

Next Book Next Book