Sabbath Regulations

Exodus 35

1 Mozė, sušaukęs visus izraelitus, paskelbė, ką Viešpats įsakė: 2 “Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra šventa, sabato poilsis Viešpačiui. Kas tą dieną dirbs, bus baudžiamas mirtimi. 3 Nekurkite ugnies sabato dieną savo būstuose”.

Next Book Next Book