A King Will Reign in Righteousness

Isaiah 32

1 Štai karalius karaliaus teisume ir kunigaikščiai valdys teisingai. 2 Kiekvienas iš jų bus kaip prieglauda nuo vėjo ar apsauga audroje: kaip vandens upeliai dykumoje ir kaip didelės uolos šešėlis tyruose. 3 Reginčiųjų akys matys ir girdinčiųjų ausys atidžiai klausysis. 4 Lengvabūdžiai supras pažinimą ir mikčiojančiųjų kalba bus aiški. 5 Kvailio nebevadins kilniu, apgaviko­garbingu. 6 Kvailys kalba kvailystes, jo širdis siekia neteisybės. Jis veidmainiauja ir kalba neteisingai apie Viešpatį. Jis nepavalgydina alkano ir nepagirdo ištroškusio. 7 Apgaviko sumanymai yra pikti, jis galvoja pakenkti vargšui teisme savo melais, nors beturtis ir kalba teisybę. 8 Kilnus galvoja kilniai ir gina teisingumą.

Next Book Next Book