Complacent Women Warned of Disaster

Isaiah 32

9 Jūs, nerūpestingos moterys, klausykite mano balso; jūs, savimi pasitikinčios dukros, išgirskite mano kalbą. 10 Metams praėjus, jūs, savimi pasitikinčios, išsigąsite, nes niekas vynuogių neberinks ir sodų vaisių nebeskins. 11 Išsigąskite ir drebėkite. Nusirenkite ir apsisiauskite ašutinėmis. 12 Muškitės į krūtinę ir dejuokite, apgailėdamos gražius laukus ir derlingus vynuogynus. 13 Mano tautos derlingoje dirvoje ir gyvybės pilno miesto namų vietoje žels erškėčiai ir augs usnys. 14 Rūmai ištuštės, miesto triukšmas nutils, kalva ir stebėjimo bokštas virs lauku, kuriuo džiaugsis laukiniai asilai ir ganysis bandos. 15 Taip pasiliks, iki dvasia iš aukšto bus išlieta. Tada dykumos taps derlingais laukais ir miškais; 16 teisingumas gyvens dykumoje ir teisumas pasiliks derlinguose laukuose. 17 Teisumo darbas bus taika, jo pasekmė­ramybė ir pasitikėjimas. 18 Mano tauta gyvens ramioje vietoje ir saugiuose namuose, 19 kai kruša kris ant miško ir miestas nusileis į žemumą. 20 Palaiminti jūs sėsite prie vandenų, laisvai ten ganysis asilai ir jaučiai.

Next Book Next Book