Warnings Against Adultery

Proverbs 6

20 Mano sūnau, laikykis savo tėvo įsakymų ir nepaniekink motinos įstatymo. 21 Visam laikui užrišk juos ant savo širdies, apsivyniok aplink kaklą. 22 Tau einant, jie lydės tave, tau atsigulus, jie saugos tave, tau pabudus, jie kalbės su tavimi. 23 Įsakymas yra žiburys, įstatymas­šviesa, o pamokantis pabarimas­gyvenimo kelias. 24 Jie saugos tave nuo nedoros moters, nuo svetimos moters meilikaujančios kalbos. 25 Negeisk jos grožio savo širdyje, tenesuvilioja tavęs jos blakstienos. 26 Dėl paleistuvės vyras lieka tik su duonos kąsniu, neištikimoji medžioja jo brangią gyvybę. 27 Ar gali žmogus paimti ugnį į savo antį ir nesudeginti drabužių? 28 Ar gali kas, vaikščiodamas ant žarijų, nenusideginti kojų? 29 Taip ir tas, kas įeina pas artimo žmoną; kas paliečia ją, neliks nekaltas. 30 Vagis ne taip niekinamas, jei jis vagia būdamas alkanas ir norėdamas pasisotinti. 31 Tačiau pagautas jis atlygins septyneriopai ir atiduos visą savo namų turtą. 32 Svetimoteriaujančiam trūksta proto, jis pats save pražudo. 33 Žaizdų ir nešlovės jis susilauks, jo gėda nebus išdildyta; 34 nes pavydas sužadins vyro įniršį, jis nepasigailės keršto dieną. 35 Jis nepriims jokios išpirkos ir nenusiramins, nors duotum jam daugybę dovanų.

Next Book Next Book