Psalm 8

How Majestic Is Your Name

1 Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje! Tu iškėlei savo šlovę virš dangų. 2 Kūdikių ir žindomųjų lūpomis Tu paskelbei apie savo jėgą savo priešams, kad nutildytum priešą ir keršytoją.

3 Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei, 4 kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai?

5 Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai. 6 Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai: 7 visas avis ir jaučius, net lauko žvėris, 8 padangių paukščius ir jūrų žuvis, ir visa, kas jūros takais plaukioja.

9 Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje!

Previous Book Next Book