Psalm 61

Lead Me to the Rock

1 Dieve, išgirsk mano šauksmą, išklausyk mano maldą! 2 Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos. 3 Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas gintis nuo priešo.

4 Norėčiau gyventi Tavo palapinėje amžinai, pasitikėti Tavo sparnų priedanga. 5 Dieve, Tu girdėjai mano įžadus, davei paveldėjimą su tais, kurie bijo Tavo vardo.

6 Prailgink karaliaus gyvenimą, jo metai tegul tęsiasi per kartų kartas. 7 Tepasilieka jis per amžius Dievo akivaizdoje, Jo gailestingumas ir tiesa tesaugo jį!

8 Giedosiu gyrių Tavo vardui visados, kasdien vykdysiu savo įžadus.

Previous Book Next Book