1 Chronicles 8

A Genealogy of Saul

1 De Benjamen naskigxis:Bela, lia unuenaskito, Asxbel, la dua, Ahxrahx, la tria; 2 Nohxa estis la kvara, kaj Rafa estis la kvina. 3 La filoj de Bela estis:Adar, Gera, Abihud, 4 Abisxua, Naaman, Ahxoahx, 5 Gera, SXefufan, kaj HXuram. 6 Jen estas la filoj de Ehud, kiuj estis cxefoj de patrodomoj, kiuj logxis en Geba kaj elmigris en Manahxaton: 7 Naaman, Ahxija, Gera; cxi tiu elmigrigis ilin, kaj li naskigis Uzan kaj Ahxihxudon. 8 SXahxaraim naskigis sur la kampoj de Moab, post kiam li forigis de si siajn edzinojn HXusxim kaj Baara. 9 Li naskigis de sia edzino HXodesx:Jobabon, Cibjan, Mesxan, Malkamon, 10 Jeucon, SXohxjan, kaj Mirman. Tio estis liaj filoj, cxefoj de patrodomoj. 11 De HXusxim li naskigis Abitubon kaj Elpaalon. 12 La filoj de Elpaal:Eber, Misxeam, kaj SXemer; cxi tiu konstruis Onon kaj Lodon kaj gxiajn filinurbojn; 13 kaj Beria, kaj SXema. Ili estis la cxefoj de patrodomoj de la logxantoj de Ajalon; ili elpelis la logxantojn de Gat. 14 Ahxjo, SXasxak, Jeremot, 15 Zebadja, Arad, Eder, 16 Mihxael, Jisxpa, kaj Johxa estis la filoj de Beria. 17 Zebadja, Mesxulam, HXizki, HXeber, 18 Jisxmeraj, Jizlia, kaj Jobab estis la filoj de Elpaal. 19 Jakim, Zihxri, Zabdi, 20 Elienaj, Ciltaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja, kaj SXimrat estis la filoj de SXimei. 22 Jisxpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zihxri, HXanan, 24 HXananja, Elam, Antotija, 25 Jifdeja, kaj Penuel estis la filoj de SXasxak. 26 SXamsxeraj, SXehxarja, Atalja, 27 Jaaresxja, Elija, kaj Zihxri estis la filoj de Jerohxam. 28 Tio estis la cxefoj de patrodomoj, cxefoj laux siaj generacioj; ili logxis en Jerusalem.

29 En Gibeon logxis:la fondinto de Gibeon-la nomo de lia edzino estis Maahxa- 30 kaj lia unuenaskita filo Abdon, Cur, Kisx, Baal, Nadab, 31 Gedor, Ahxjo, kaj Zehxer. 32 Miklot naskigis SXiman. Ankaux ili apud siaj fratoj enlogxigxis en Jerusalem kun siaj fratoj. 33 Ner naskigis Kisxon, Kisx naskigis Saulon, Saul naskigis Jonatanon, Malki-SXuan, Abinadabon, kaj Esxbaalon. 34 La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal naskigis Mihxan. 35 La filoj de Mihxa estis Piton, Melehx, Taarea, kaj Ahxaz. 36 Ahxaz naskigis Jehoadan; Jehoada naskigis Alemeton, Azmaveton, kaj Zimrin; Zimri naskigis Mocan. 37 Moca naskigis Binean; lia filo estis Rafa, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acel. 38 Acel havis ses filojn; jen estas iliaj nomoj:Azrikam, Bohxru, Isxmael, SXearja, Obadja, kaj HXanan. CXiuj cxi tiuj estis la filoj de Acel. 39 La filoj de lia frato Esxek:lia unuenaskito estis Ulam, la dua estis Jeusx, kaj la tria estis Elifelet. 40 La filoj de Ulam estis kuragxaj militistoj, pafarkistoj, kaj ili havis multe da filoj kaj nepoj:cent kvindek. CXiuj cxi tiuj estis el la Benjamenidoj.

Previous Book Next Book