Contributions for the Sanctuary

Exodus 25

1 At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y magdala sa akin ng isang handog: ang bawa't tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. 3 At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila; ginto, at pilak, at tanso; 4 At kayong bughaw, kulay-ube, at pula, at lino at balahibo ng kambing; 5 At mga balat ng lalaking tupa na tinina sa pula, at mga balat ng poka, at kahoy na akasia; 6 Langis sa ilawan, mga espesia sa langis na pangpahid, at sa mabangong pangsuob; 7 Mga batong onix, at mga batong pangkalupkop sa efod, at sa pektoral. 8 At kanilang igawa ako ng isang santuario; upang ako'y makatahan sa gitna nila. 9 Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin.

Next Book Next Book