Benediction

2 Thessalonians 3

16 De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

17 De groetenis met mijn hand, van Paulus; hetwelk is een teken in iederen zendbrief; alzo schrijf ik. 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Next Book Next Book