Pray for Us

2 Thessalonians 3

1 Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; 2 En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller. 3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze. 4 En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult. 5 Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

Next Book Next Book