The Seven Lamps

Numbers 8

1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot Aaron, en zeg tot hem: Als gij de lampen aansteken zult, recht tegenover den kandelaar zullen de zeven lampen lichten. 3 En Aaron deed alzo: tegenover vooraan den kandelaar stak hij deszelfs lampen aan; 4 Dit werk nu des kandelaars was van dicht goud, tot zijn schacht, tot zijn bloemen was het dicht; naar de gedaante, die de HEERE Mozes vertoond had, alzo had hij den kandelaar gemaakt.

Next Book Next Book