O Lord, Do Not Delay

Psalm 70

1 Dieve, skubėk išlaisvinti mane! Viešpatie, skubėk man padėti! 2 Sugėdink ir pakrikdyk tuos, kurie kėsinasi į mano gyvybę! Teatsitraukia sugėdinti, kurie trokšta man pakenkti! 3 Tebėga apimti gėdos, kurie sako: “Gerai tau, gerai tau!”

4 Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: “Didis yra Dievas!”, kurie myli Tavo išgelbėjimą. 5 Aš esu vargšas ir suvargęs; Dieve, skubėk pas mane! Mano pagalba ir išlaisvintojas Tu esi. Viešpatie, nedelsk!

Next Book Next Book