The People Who Sealed the Covenant

Nehemiah 10

1 Užantspaudavo šie: Nehemijas, Hachalijos sūnus, tai yra Tiršata, Zedekija, 2 Seraja, Azarija, Jeremija, 3 Pašhūras, Amarija, Malkija, 4 Hatušas, Šebanija, Maluchas, 5 Harimas, Meremotas, Abdija, 6 Danielius, Ginetonas, Baruchas, 7 Mešulamas, Abija, Mijaminas, 8 Maazija, Bilgajas ir Šemaja; jie visi yra kunigai. 9 Levitai: Azanijos sūnus Ješūva, Binujas iš Henadado palikuonių, Kadmielis, 10 Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hananas, 11 Michėjas, Rehobas, Hašabija, 12 Zakūras, Šerebija, Šebanija, 13 Hodija, Banis ir Beninuvas. 14 Tautos kunigaikščiai: Parošas, Pahat Moabas, Elamas, Zatuvas, Banis, 15 Būnis, Azgadas, Bebajas, 16 Adonija, Bigvajas, Adinas, 17 Ateras, Ezekijas, Azūras, 18 Hodija, Hašumas, Becajas, 19 Harifas, Anatotas, Nebajas, 20 Magpiašas, Mešulamas, Hezyras, 21 Mešezabelis, Cadokas, Jadūva, 22 Pelatija, Hananas, Anaja, 23 Ozėjas, Hananija, Hašubas, 24 Ha Lohešas, Pilha, Šobekas, 25 Rehumas, Hašabna, Maasėja, 26 Ahija, Hananas, Ananas, 27 Maluchas, Harimas, Baana.

Next Book Next Book