God Hears Israel's Groaning

Exodus 2

23 Praėjus daug laiko, mirė Egipto karalius. Izraelio vaikai vaitojo dėl vergystės ir šaukė, ir jų šauksmas pasiekė Dievą. 24 Dievas išgirdo jų vaitojimą ir atsiminė savo sandorą su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. 25 Ir Dievas pažvelgė į Izraelio vaikus, ir ėmė jais rūpintis.

Next Book Next Book