Athaliah Executed

2 Chronicles 23

12 Atalija, išgirdusi triukšmą ir sveikinimus karaliui, pamačiusi bėgančius žmones, atėjo į Viešpaties namus. 13 Čia ji pamatė karalių, stovintį šalia kolonos prie įėjimo, apsuptą kunigaikščių ir trimitininkų, ir visus žmones besidžiaugiančius. Trimitininkai trimitavo, giesmininkai, pritardami muzikos instrumentais, giedojo gyriaus giesmę. Tada Atalija perplėšė savo drabužius, šaukdama: “Sąmokslas! Sąmokslas!” 14 Kunigas Jehojada įsakė šimtininkams, kariuomenės vadams: “Išveskite ją pro sargybų eiles, o kas ją seks, nužudykite kardu”. Kunigas įsakė nežudyti jos Viešpaties namuose. 15 Jie atvedė ją iki Arklių vartų prie karaliaus rūmų ir ten nužudė.

Next Book Next Book