The End of Jehoshaphat's Reign

2 Chronicles 20

35 Vėliau Judo karalius Juozapatas susidėjo su Izraelio karaliumi Ahaziju, kuris elgėsi labai nedorai. 36 Jie abu kartu statė laivus Ecjon Gebere, kad plauktų į Taršišą. 37 Dodavahuvo sūnus Eliezeras iš Marešos pranašavo prieš Juozapatą, sakydamas: “Kadangi tu susidėjai su Ahaziju, Viešpats sudaužė tavo darbą”. Laivai sudužo ir negalėjo plaukti į Taršišą.

Next Book Next Book