Israel Increases Greatly in Egypt

Exodus 1

1 Šitie yra vardai Izraelio sūnų, kurie atėjo į Egiptą kartu su Jokūbu, kiekvienas su savo šeimomis: 2 Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, 3 Isacharas, Zabulonas, Benjaminas, 4 Danas, Neftalis, Gadas ir Ašeras. 5 Iš Jokūbo kilusių buvo septyniasdešimt sielų. Juozapas jau buvo Egipte. 6 Ir numirė Juozapas, visi jo broliai ir visa ta karta. 7 Izraelitai buvo vaisingi, labai pagausėjo, išsiplėtė ir tapo galingi; jie pripildė visą kraštą.

Next Book Next Book