Amon Reigns in Judah

2 Kings 21

19 Pradėdamas karaliauti, Amonas buvo dvidešimt dvejų metų ir karaliavo Jeruzalėje dvejus metus. Jo motina buvo Mešulemeta, Haruco duktė, iš Jotbos. 20 Jis darė pikta Viešpaties akyse, kaip ir jo tėvas Manasas. 21 Jis vaikščiojo visais savo tėvo keliais, tarnavo stabams ir juos garbino. 22 Jis apleido Viešpatį, savo tėvų Dievą, ir nevaikščiojo Viešpaties keliais. 23 Amono tarnai surengė sąmokslą ir nužudė karalių jo namuose. 24 Tačiau krašto žmonės nužudė visus, kurie dalyvavo sąmoksle prieš karalių Amoną, ir paskelbė karaliumi jo sūnų Joziją jo vietoje. 25 Visi kiti Amono darbai yra surašyti Judo karalių metraščių knygoje. 26 Jis buvo palaidotas savo kape, Uzos sode, ir jo sūnus Jozijas karaliavo jo vietoje.

Next Book Next Book