The Last Words of David

2 Samuel 23

1 Tai yra paskutiniai Dovydo žodžiai. Dovydas, Jesės sūnus, vyras aukštai iškeltas, pateptas Jokūbo Dievo, geriausias giesmininkas Izraelyje, sakė:

2 “Viešpaties Dvasia kalbėjo per mane, Jo žodžius aš tariau. 3 Izraelio Dievas pasakė, Izraelio uola man kalbėjo: ‘Kas valdo žmones teisingai, bijodamas Dievo, 4 yra lyg giedro ryto šviesa, saulei tekant, ir po lietaus dygstanti švelni žolė iš žemės’.

5 Tokie yra mano namai su Dievu. Jis su manimi sudarė amžiną sandorą, tvirtą ir nekintamą. Mano išgelbėjimas ir mano troškimai kyla iš Jo. 6 Belialo vaikai yra lyg išmėtyti erškėčiai, niekas jų neima į rankas. 7 O kas juos nori paliesti, turi apsiginkluoti. Jie bus visi sudeginti”.

Next Book Next Book