The Genealogy of David

Ruth 4

18 Šitie yra Pereco palikuonys: Perecs buvo Esromo tėvas, 19 Esromas­Aramo, Aramas­ Aminadabo, 20 Aminadabas­Naasono, Naasonas­Salmono, 21 Salmonas­Boozo, Boozas­Jobedo, 22 Jobedas­Jesės, o Jesė­Dovydo.

Next Book Next Book