Esau Marries an Ishmaelite

Genesis 28

6 Ezavas pamatė, kad Izaokas palaimino Jokūbą ir jį išsiuntė į Mesopotamiją žmonos pasirinkti ir, laimindamas jį, įsakė: “Neimk žmonos iš kanaaniečių dukterų”. 7 Jokūbas paklausė savo tėvo ir iškeliavo į Mesopotamiją. 8 Ezavas įsitikino, kad kanaanietės nepatinka jo tėvui Izaokui. 9 Tada Ezavas, nuėjęs pas Izmaelį, be savo turimųjų žmonų dar vedė Mahalatą, Abraomo sūnaus Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį.

Next Book Next Book