Kings Defeated by Joshua

Joshua 12

7 Šitie yra šalies karaliai, kuriuos Jozuė su izraelitais nugalėjo vakarinėje Jordano pusėje, nuo Baal Gado Libano slėnyje iki kalnų, kylančių Seyro link. Jozuė atidavė jų žemes Izraelio nuosavybėn, paskirstydamas jas giminėms 8 kalnyne, slėnyje, lygumoje, šlaituose, dykumoje. Tai karaliai hetitų, amoritų, kanaaniečių, perizų, hivų ir jebusiečių: 9 Jericho karalius, šalia Betelio esančio Ajo karalius, 10 Jeruzalės karalius, Hebrono karalius, 11 Jarmuto karalius, Lachišo karalius, 12 Eglono karalius, Gezero karalius, 13 Debyro karalius, Gedero karalius, 14 Hormos karalius, Arado karalius, 15 Libnos karalius, Adulamo karalius, 16 Makedos karalius, Betelio karalius, 17 Tapuacho karalius, Hefero karalius, 18 Afeko karalius, Lašarono karalius, 19 Madono karalius, Asoro karalius, 20 Šimron Merono karalius, Achšafo karalius, 21 Taanacho karalius, Megido karalius, 22 Kedešo karalius, Jokneamo karalius Karmelyje, 23 Doro karalius Nafatdore, Goimo karalius Gilgaloje, 24 Tircos karalius. Iš viso trisdešimt vienas karalius.

Next Book Next Book