Miscellaneous Laws

Deuteronomy 23

15 Vergo, kuris pas tave atbėgs, negrąžink jo šeimininkui. 16 Jis tegyvena pas tave toje vietoje, kuri jam patiks, ir kurią jis pasirinks; tu jo neišnaudok.

17 Nebus paleistuvės iš Izraelio dukterų, nė iškrypėlių iš Izraelio sūnų. 18 Neatnešk į Viešpaties, tavo Dievo, namus nei paleistuvės užmokesčio, nei šuns kainos pagal jokį įžadą; Viešpaties, tavo Dievo, akyse jie yra pasibjaurėjimas.

19 Neimk iš savo brolio palūkanų nei už paskolintus pinigus, nei už javus, nei už kurį nors kitą daiktą. 20 Iš svetimo gali imti. Broliui gi skolink be palūkanų, kad Viešpats, tavo Dievas, tave laimintų visuose tavo darbuose žemėje, kurios eini paveldėti.

21 Padaręs Viešpačiui, savo Dievui, įžadą, nedelsk jo įvykdyti, nes Viešpats, tavo Dievas, pareikalaus iš tavęs, ir tai bus tau nuodėmė. 22 Jei nepadarysi įžado, tau nebus nuodėmės. 23 Pažadėjęs laikykis žodžio, nes tu laisva valia davei įžadą Viešpačiui, savo Dievui, kai savo burna pažadėjai.

24 Savo artimo vynuogyne valgyk vynuogių kiek nori, bet su savimi nieko neišsinešk. 25 Savo artimo javų lauke gali skinti varpas savo ranka, bet pjautuvu nepjauk”.

Next Book Next Book