The Feast of Weeks

Deuteronomy 16

9 Atskaityk septynias savaites nuo tos dienos, kai pradėsi pjauti javus, 10 ir švęsk Viešpačiui, savo Dievui Savaičių šventę, laisva valia atnešdamas aukų iš to, kuo Viešpats, tavo Dievas, laimino tave. 11 Viešpaties, tavo Dievo, akivaizdoje džiaukis tu, tavo sūnus, duktė, tarnas, tarnaitė, levitas, gyvenantis tavo apylinkėje, ateivis, našlaitis ir našlė, kurie su tavimi gyvena, toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinko savo vardui. 12 Atsimink, kad buvai vergas Egipte, todėl laikykis šių nuostatų.

Next Book Next Book